096 635 00 47

THUÊ XE NHA TRANG

tên thông số thông số kỹ thuật
Hiệu TOYOTA
Đời xe 2013-2014
Số Chỗ 7
Giá Thuê Tháng 27.000.000đ
Ngày Sử Dụng 26 ngày
Phụ Trội Ngoài Giờ 60.000đ/1h
Phụ Trội Quá Km 6.000đ/1km
Sử Dụng Cuối Tuần 1.500.000đ
Sử dụng lễ tết x 200%
tên thông số thông số kỹ thuật
Hiệu Fortuner
Đời xe 2013-2014
Số Chỗ 7