096 635 00 47

TOUR DU LỊCH

Tour: suối Hoa Lan, đảo khỉ

Khởi hành : Hằng ngày
giá : 450.000 VNĐ
giá tour chưa khuyến mãi 550.000 VNĐ
giá tour đã khuyến mãi 450.000 VNĐ
thời điểm khởi hành Hằng ngày

Tour: Tour 4 đảo

Khởi hành : Hằng ngày
giá : 200.000VNĐ
giá tour chưa khuyến mãi 200.000VNĐ
giá tour đã khuyến mãi 200.000VNĐ
thời điểm khởi hành Hằng ngày

Tour: City Tour

Khởi hành : hằng tuần
giá : 1.000.000VNĐ
giá tour chưa khuyến mãi 1.000.000VNĐ
giá tour đã khuyến mãi 1.000.000VNĐ
thời điểm khởi hành hằng tuần

Tour: Tour đảo Hòn Tằm

Khởi hành : 8h30 – 9h hàng ngày
Phương Tiện : CA NÔ CAO TỐC
giá : 1.500.000vnđ
giá tour chưa khuyến mãi 2 200.000 vnd
giá tour đã khuyến mãi 1.500.000vnđ
thời điểm khởi hành 8h30 – 9h hàng ngày
phương tiện CA NÔ CAO TỐC